recruitment jargon
uitgelegd (a-b)

a

actieve baanzoeker

Een kandidaat die bewust en gericht op zoek is naar een (nieuwe) baan. Een actieve baanzoeker (of werkzoekende) kenmerkt zich door het gericht bezoeken van onder meer vacaturesites en een intensieve interesse in vacatures en werkgevers.

afspiegelingsbeginsel

De collectief ontslag geldt het afspiegelingsbeginsel. Hierbij worden werknemers met vergelijkbare (“uitwisselbare”) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden dan als eerste ontslagen

alumni recruitment

Het onderhouden van contact met ex-collega’s om ze eventueel weer in dienst te kunnen nemen of in te kunnen huren. Een veel gebruikt synoniem is boomerang recruitment.

applicant relationship management (ARM)

Een aanpak van arbeidsmarktcommunicatie waarbij je een band/relatie met de potentiële kandidaat opbouwt en onderhoudt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van talent pools. Een veel gebruikt synoniem is employee relationship management.

applicant tracking system (ATS)

Een digitaal system, meestal in de cloud, waarmee je het sollicitatieproces kunt afhandelen. Het helpt om kandidaten te selecteren, te volgen in het proces en met kandidaten te communiceren. Het wordt ook wel recruitmentsysteem genoemd.

arbeidsmarktcommunicatie (AMC)

Dit gaat over het communiceren naar kandidaten en hun omgeving met als doel nieuwe medewerkers te werven. Dit kan gaan over het positief beïnvloeden van de waardering voor het werkgeversmerk of het contact onderhouden met kandidaten en (ex-)collega’s. Een synoniem dat soms gebruikt wordt is recruitmentmarketing.

arbeidsmarktcommunicatieplan

Een uitgewerkt plan waarin je beschrijft hoe je een organisatie(onderdeel) en/of arbeidsmarktdoelgroep(en) gaat beïnvloeden wat betreft kennis, houding en/of gedrag. Het plan kan een jaarplan zijn of een meerjarige strategie bevatten.

arbeidsmarktconcurrent

Werkgevers die dezelfde doelgroep(en) werven op de arbeidsmarkt (dit kan ook een werkgever uit een andere sector zijn).

b

Beste Werkgeversonderzoek

Het Beste Werkgeversonderzoek onderzoekt jaarlijks welke bedrijven volgens hun medewerkers, behoren tot de beste werkgevers van Nederland en wordt uitgevoerd door Effectory.

beweegmotieven

De meest belangrijke motieven die bij een specifieke doelgroep leven om te kiezen voor een organisatie of een baan. In de arbeidsmarktcommunicatie, bijvoorbeeld in vacatures, speel je in op de beweegmotieven van de doelgroep die je wil bereiken.

Big Five

Een bekend persoonlijkheidsmodel dat onderscheid maakt in vijf karaktereigenschappen en de basis vormt van veel psychologische onderzoeken. De vijf karaktereigenschappen zijn: extraversie, inschikkelijkheid (vriendelijkheid), zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaring/ideeën.

Binnen recruitment is dit een methode waarbij je met een combinatie van woorden, zoals “recruiter + junior of recruiter + trainee”, waarmee je kandidaten zoekt dit passen bij je vacature.

boomerang recruitment

Het onderhouden van contact met ex-collega’s om ze eventueel weer in dienst te kunnen nemen of in te kunnen huren. Een veel gebruikt synoniem is alumni recruitment.

brain teaser questions

Dit zijn ongebruikelijke abstracte vragen waarbij het antwoord gebaseerd moet zijn op een logische analyse en hypothese. Ze worden gebruik om je vermogen om complexe vraagstukken te bepalen.

De recruitment jargonbuster a-b van HetRecruitingKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken die beginnen met de letter a of b. In deze pagina besteden we onder meer aandacht aan de actieve baanzoeker, het applicant tracking system, een arbeidsmarktcommunicatie-plan, de arbeidsmarktconcurrent, het begrip beweegmotieven, wat een boolean search is en de definitie van boomerang recruitment.