recruitment jargon eenvoudig uitgelegd

u

unicorn

de perfecte kandidaat die aan alle eisen voldoet en zonder extra begeleiding of training en zonder enige twijfel de baan perfect zal gaan invullen. Een unicorn (eenhoorn) is moeilijk te vinden (als ze überhaupt al bestaan).

unique selling points (USP’s)

De unieke eigenschappen van een organisatie als werkgever op basis waarvan deze zich kan onderscheiden van concurrenten.

v

vacature

Een vaste arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten de organisatie, iemand wordt gezocht. Een synoniem hiervoor is baanopening (job opportunity).

vacaturedruk

De vacaturedruk geeft aantal vacatures ten opzichte van het aantal actieve baanzoekers weer.

vacaturegraad

Het aantal ontstane vacatures als percentage van het totaal aantal banen van werknemers of het aantal vacatures per duizend banen; een belangrijke indicator voor de dynamiek van de arbeidsmarkt.

vacaturehouder

De lijnmanager die een openstaande vacature heeft en eindverantwoordelijk is voor het selecteren van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie. De Engelse term is hiring manager.

vacature intake

Het gesprek van recruiter of HRM-adviseur met de vacaturehouder (en andere informanten) over de vacature, het selectieprofiel en de Unique Selling Points van de vacature en organisatie.

vacature intake formulier

Een gestandaardiseerd formulier waarmee informatie over een vacature verzamelt wordt.

vacaturesite

Een externe website waarop je – meestal tegen betaling - vacatures kunt presenteren. De Engelse term is jobboard.

Verklaring ArbeidRelatie (VAR)

Een verklaring van de Belastingdienst die de opdrachtgever en opdrachtnemer tot 2016 zekerheid gaf over de fiscale en sociaal-zekerheidsrechtelijke status van een freelancer.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een verklaring dat je de laatste vijf jaar niet in aanraking bent geweest met de rechter in verband met het plegen van een misdrijf. Zie ook antecedentenonderzoek.

vertical

Een portal (vertrekpunt) voor zoekmachines om gericht te selecteren op een specifieke niche of zoekopdracht, zoals vacaturebanken gericht zijn op een bepaald vakgebied.

vervangingsvacature

vacatures die ontstaan om het personeelsbestand op peil te houden als medewerkers vertrekken

viavia recruitment

De wervingstactiek waarbij je nieuwe medewerkers werft via het informele netwerk van (ex-)collega’s. Een synoniem is referral recruitment.

video interview

De kandidaat wordt via directe online videoverbinding geïnterviewd om bijvoorbeeld lange reistijden van de kandidaat te voorkomen.

videovacature

Een vacature die door middel van een video gepresenteerd wordt, ideaal voor bepaalde doelgroepen.

vlootschouw

Het onderdeel van strategische personeelsplanning waarbij je de aanwezige kennis, talenten en competenties van medewerkers in kaart brengt en afzet tegen de gevraagde kennis, talenten en competenties van de organisatie