recruitment jargon eenvoudig uitgelegd

c

call to action

Dat stukje tekst of beeld dat een kandidaat aanzet tot actie, waardoor deze bijvoorbeeld gaat solliciteren, zich aanmeldt of gegevens achterlaat.

campus recruitment

Het totaal aan recruitmentactiviteiten gericht op scholieren of studenten die nog niet afgestudeerd zijn. Een veel gebruikt synoniem is graduate recruitment.

candidate climb

Een overzicht van de stappen waarin de kandidaat minder of meer tijd en middelen investeert gedurende het verloop van het proces; als het goed is met een geleidelijk toenemende inspanning.

candidate experience

Deze Engelse term voor kandidatenervaring omschrijft hoe een kandidaat de recruitmentactiviteiten en het -proces van een organisatie beleeft.

candidate journey

Het pad (de reis) die een kandidaat aflegt bij het oriënteren naar en solliciteren op vacatures bij een organisatie.

candidate nurturing

Het recruitmentproces gericht op het ontwikkelen van een relatie met passieve kandidaten via gerichte (persoonlijk) contact via diverse kanalen.

click through rate (CTR)

De verhouding tussen het aantal vertoningen van een advertentie, de link of webpagina en het aantal keer dat hierop geklikt wordt. Wanneer je online gaat adverteren, wil je dat de persoon die jouw advertentie ziet, doorklikt naar jouw website. De Nederlandse term is doorklikratio.

competentie

Het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. Het adequaat handelen staat daarbij centraal.

competentiegericht interview

Een interviewmethode waarbij een sollicitant gestructureerd bevraagd wordt op een beperkt aantal vooraf vastgestelde competenties.

competentieprofiel

Beschrijving van de vereiste combinatie van kennis, ervaring en persoonseigenschappen voor een functie.

conversie

De verhouding tussen het aantal mensen dat een bericht ontvangt / vacature leest / recruitmentsite bezoekt en het aantal mensen dat actie onderneemt.

cost per applicant (CpA)

Het betaalmodel dat wordt toegepast door sommige online vacaturekanalen. Als adverteerder betaal je per solliciterende kandidaat op jouw vacatures.

cost per click (CpC)

Het betaalmodel bij online advertentiemiddelen. Als adverteerder betaal je per klik op bijvoorbeeld je banner of vacature.

cost per hire (CpH)

Een ken- en stuurgetal dat betrekking heeft op de kosten per ingevulde vacature. Het geeft het benodigd recruitmentbudget (inclusief personeelskosten) per ingevulde vacature weer.

counter offer

Het tegenaanbod dat een werkgever biedt aan een kandidaat die zijn ontslag indient.

cv extractie

Wanneer gebruik gemaakt wordt van software om gegevens van kandidaten automatisch in de database te verwerken. De software herkent onderdelen uit de cv en plaatst deze op de juiste plaats in de database. Een Engelse term is resumé parsing.

cv-schuiver

Een recruitmentbureau dat zonder de juiste kennis van de vacature kandidaten aanbiedt bij een opdrachtgever.

d

directe werving

Dit gaat het over de actieve inzet van arbeidsmarktcommunicatie gericht op het werven nieuwe medewerkers.

doelgroep

Dit is een afgebakende groep personen of instellingen die bepaalde kenmerken delen en waar een product, dienst, campagne of organisatie zich op richt.

doelgroepanalyse

Het onderzoeken en analyseren van het gedrag van een specifieke doelgroep. Deze informatie kan gebruikt worden bij het afstemmen van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktcommunicatie op deze doelgroep.

doelgroepsite

Een specifiek website, gemaakt voor een specifieke doelgroep. Deze bestaat naast een reguliere corporate en/of recruitmentsite. Als de site kortere tijd online staat, wordt het een actiesite genoemd.

doorklikratio

De verhouding tussen het aantal vertoningen van een advertentie, de link of webpagina en het aantal keer dat erop geklikt wordt. Wanneer je online gaat adverteren, wil je dat de persoon die jouw advertentie ziet doorklikt naar jouw website. De Engelse term is click through rate (CTR).