recruitment jargon eenvoudig uitgelegd

g

gamification

Het concept waarbij speltheorie en games ingezet worden om kandidaten digitaal te engagen (te betrekken) bij het sollicitatieproces en de selectie.

gekwalificeerde kandidaten

Kandidaten die voldoen aan zowel de profiel- als functiecriteria en in aanmerking komen voor de functie waarvoor je een vacature hebt.

generatie X

De generatie geboren tussen 1961 en 1980. Deze generatie is individualistisch, gaat uit van de eigen kracht en vindt persoonlijke doelen belangrijker dan die van de organisatie.

generatie Y

Deze generatie (de Millenials) is geboren na 1980. Deze generatie kan omschreven worden als de onafhankelijke, ondernemende denkers, die houden van verantwoordelijkheid, vrijheid en flexibiliteit en onmiddellijk feedback en snelle resultaten verwachten.

generatie Z

De generatie die geboren is na 1995. Deze ‘connected’ generatie (Zoomer) is opgegroeid met internet en kennen alle de geheimen van mobieltjes, thuiswerken en quality time.

graduate recruitment

Het totaal aan alle recruitmentactiviteiten gericht op scholieren of studenten die nog niet afgestudeerd zijn. Een veel gebruikt synoniem is campus recruitment.

guerrilla recruitment

Onconventionele tactieken die ingezet worden om kandidaten te werven tegen lage kosten.

h

haalbaarheidsanalyse

Wanneer je binnen een doelgroep één of meerdere vacature(s) uitzet om inzicht te krijgen in de moeilijkheidsgraad van het werven van kandidaten voor deze specifieke vacature(s); je onderzoekt de haalbaarheid.

harde functie-eisen

Criteria die je kunt checken op bijvoorbeeld het cv of LinkedIn profiel van een kandidaat. Denk aan een opleidingsrichting- of niveau, het aantal jaren werkervaring of het bezit van een rijbewijs.

hiring manager

De lijnmanager die een openstaande vacature heeft en eindverantwoordelijk is voor het selecteren van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie. De Nederlandse term is vacaturehouder.

horn effect

Het effect dat een negatieve indruk van de kandidaat op een onderwerp, de indruk wekt dat de kandidaat ook op andere gebieden niet uitblinkt.

halo effect

Het effect dat een positieve indruk van de kandidaat op een onderwerp, de indruk wekt dat de kandidaat ook op andere gebieden uitblinkt.