recruitment jargon
uitgelegd (s-t)

s

searchen

Deze activiteit betreft het gericht (actief) zoeken naar informatie en contactgegevens van gekwalificeerde kandidaten via onder meer vacaturesites, sociale netwerken en zoekmachines. Synoniemen zijn sourcing of sourcen.

selectie

Het proces van beoordelen en kiezen dat tot doel heeft de best gekwalificeerde kandidaat aan te nemen voor een vacature. Selectie is de fase die volgt na de werving en kan bestaan uit preselectie, interviews, assessments en screening.

selectiecriteria

De harde en zachte functieeisen waarop selecteurs kandidaten beoordelen om te bepalen of deze kandidaat in aanmerking komt voor een openstaande vacature.

shortlist

Een lijst met mogelijke kandidaten die passen op de vacature en uitgebreider beoordeeld zijn op interesse en geschiktheid (bijvoorbeeld door een telefonisch interview of 1e gesprek).

Sollicitatiecode

De Sollicitatiecode is door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld en omvat gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

sourcing

Deze activiteit (oftewel sourcen) betreft het gericht (actief) zoeken naar informatie en contactgegevens van gekwalificeerde kandidaten via onder meer vacaturesites, sociale netwerken en zoekmachines. Een synoniem is searchen.

STAR methode

Een gedragsgerichte interviewmethode die gebruikt wordt voor sollicitatiegesprekken. De STAR kent een vaste structuur waarbij je Situatie beschrijft, dan de Taak specificeert en de Actie en het Resultaat van de sollicitant uitvraagt.

STARR methode

Een uitgebreide STAR met een vijfde stap voor Reflectie, waarbij de sollicitant een reflectie geeft op wat er goed en fout ging.

stopping power

De kracht waarmee een vacature of andere communicatie-uiting de aandacht naar zich toe weet te trekken.

t

talent pipeline

Een lijst met potentiële kandidaten die geïnteresseerd zijn in een of meer specifieke vacature(s) en hiervoor geschikt bevonden zijn.

talentpool

Een door een organisatie opgebouwd bestand of netwerk van (toekomstige) sollicitanten waaruit gericht geput kan worden bij het invullen van vacatures.

talent relationship marketing

Een aanpak van arbeidsmarktcommunicatie waarbij je een band/relatie met de potentiële kandidaat opbouwt en onderhoudt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van talent pools. Veel gebruikte synoniemen zijn applicant relationship management (ARM) en employee relationship management.

testimonial

Een verslag waarmee een medewerker beschrijft wat hij/zij bij de werkgever doet en hoe hij/zij dit waardeert.

time to fill

De doorlooptijd tussen de aanvraag van het wervingsproces en het moment waarop de kandidaat het contract ondertekent.

time to hire

De volledige doorlooptijd tussen de start van het wervingsproces en de start van de aangenomen kandidaat in functie. Dit is onder te verdelen in time to fill en time to start.

time to start

De doorlooptijd tussen het moment dat een kandidaat wordt aangenomen en het moment waarop deze daadwerkelijk begint in de nieuwe functie.

total workforce management (TWM)

Een model waarbij een organisatie een actief en geïntegreerde aanpak hanteert op zowel de vaste als tijdelijke medewerkers.

touchpoints

de momenten waarop een kandidaat interactie heeft met een organisatie. Tijdens deze momenten kan je een goede indruk maken en de kandidaat aanspreken.

De recruitment jargonbuster s-t van HetRecruitingKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken. In deze pagina besteden we aandacht aan recruitmentjargon dat begint met de letter s of t. In deze pagina leggen we uit wat searchen en sourcen betekent, de (NVP) Sollicitatiecode , behandelen we de definitie van bijvoorbeeld een talent pipeline en talentpool en leggen we uit wat Time to Fill, Time to Hire en Time to Start betekenen.