recruitment jargon eenvoudig uitgelegd

w

war for talent

De term "war for talent" stamt uit 1997 en wordt toegeschreven aan Steven Hankin van McKinsey. Het verwijst naar de toenemende inspanning die werkgevers moeten doen om getalenteerde medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden.

werkgeversimago

Het werkgeversimago (of werkgeversmerk) is het totaalbeeld dat bij kandidaten bestaat over de organisatie als werkgever. De Engelse term is employer brand.

werkgeversmerk

Het werkgeversmerk (of werkgeversimago) is het totaalbeeld dat bij kandidaten bestaat over de organisatie als werkgever. De Engelse term is employer brand.

wervingsbehoefte

Dit is het totaal aantal nieuwe medewerkers dat de organisatie nodig heeft in een bepaalde periode.

wervingsboodschap

De communicatieboodschap die je overbrengt aan potentiële kandidaten om ze tot actie te bewegen.

wervingsinstrumenten

Alle media en middelen die je gebruikt om in de wervingsbehoefte te voorzien.

wervingskanaal

Het kanaal via welke een wervingsboodschap bij de doelgroep onder de aandacht wordt gebracht.

wervingskracht (zie ook recruitmentkracht)

Het vermogen van een organisatie om voldoende goede kandidaten aan te werven tegen kosten lager of gelijk dan gangbaar in de markt.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Een wet die beoogt werknemers en werkgevers meer duidelijkheid te geven over de aard van hun arbeidsrelatie en zo schijnzelfstandigheid wil tegengaan