recruitment jargon eenvoudig uitgelegd

q

Quality of Hire

Dat aandeel kandidaten van het totaal aantal kandidaten dat boven verwachting presteert ten opzichte van de eerder gemaakte inschatting bij aanname.

r

reach out

Het benaderen van potentiële kandidaten via verschillende kanalen om hun interesse en beschikbaarheid voor een openstaande functie te peilen, vaak het 1e contactpunt tussen een recruiter en kandidaat

realistic job preview (RJP)

Een recruitmentaanpak waarbij de positieve én minder positieve aspecten van een baan gecommuniceerd worden, zodat de nieuwe medewerker een realistische kijk op de nieuwe baan krijgt.

Recruitercode

De Recruitercode beschrijft het gedrag en de kennis dat hoort bij het bekwaam en integer uitoefenen van de rol van Recruiter.

Recruiter on Demand

Een recruiter on demand is een recruiter die je op afroep of op enkele dagen per week op locatie ondersteunt met je recruitment in huis.

recruitment

Recruitment omschrijft alle activiteiten gericht op het werven, selecteren en aannemen van gekwalificeerde kandidaten voor de huidige en toekomstige invulling van vacatures.

recruitment chatbot

Een technologie gebaseerd op spraaktechnologie en artificial intelligence (AI) die online een menselijk conversatie nabootst tijdens het recruitmentproces.

recruitmentkracht

Het vermogen van organisaties om snel voldoende goede kandidaten aan te werven tegen gangbare kosten.

recruitmentmarketing

Dit gaat over het communiceren naar kandidaten en hun omgeving met als doel nieuwe medewerkers te werven. Dit kan gaan over het positief beïnvloeden van de waardering voor het werkgeversmerk of het contact onderhouden met kandidaten en (ex-)collega’s. Een synoniem dat meer gebruikt wordt is arbeidsmarktcommunicatie (AMC).

Recruitment marketing automation (RMA)

Het gebruik van technologie om de recruitmentprocessen te automatiseren en te optimaliseren, zoals e-mailmarketing, het plaatsen van vacatures op meerdere jobboards of het meten van de kandidaatervaring

recruitmentplan

Een uitgewerkt plan waarin je beschrijft hoe een organisatie haar vacatures gaat invullen. Het recruitmentplan kan op zichzelf staan of een integrale aanpak vormen met het arbeidsmarktcommunicatieplan.

recruitment process outsourcing (RPO) 

Wanneer je in eigen huis recruitment organiseert maar een externe partner (een deel) van de recruitmentactiviteiten van je over neemt. De werkzaamheden kunnen op eigen locatie of extern plaatsvinden.

recruitmentstrategie

De strategie met de keuzes die op (middel)lange termijn gemaakt worden in recruitment. De strategie omvat een periode van 3 – 5 jaar en is afgestemd op de HR-strategie en organisatiestrategie.

recruitmentsysteem

Een digitaal system, meestal in de cloud, waarmee je het sollicitatieproces kunt afhandelen. Het helpt om kandidaten te selecteren, te volgen in het proces en met kandidaten te communiceren. De Engelse term is applicant tracking system (ATS).

referral recruitment

Een manier van werven waarbij je nieuwe medewerkers werft via het informele netwerk van (ex-)collega’s. Een synoniem is viavia-recruitment.

reminder bericht

Een vriendelijke en korte boodschap die sourcers naar potentiële kandidaten sturen om hen eraan te herinneren om te reageren op een eerder verzonden bericht of om interesse te tonen in een openstaande vacature.

remote recruiter

Ondersteunt op afstand (bijvoorbeeld vanuit het buitenland) bij recruitmenttaken, zonder fysiek aanwezig te zijn bij de organisatie, de sollicitatiegesprekken en andere stappen in de selectieprocedure.

response rate

Een veelgebruikt begrip in sourcing die de verhouding aangeeft tussen het aantal berichten dat je verstuurt en de reacties die je ontvangt.

resumé parsing

Wanneer gebruik gemaakt wordt van software om gegevens van kandidaten automatisch in de database te verwerken. De software herkent onderdelen uit het cv en plaatst deze op de juiste plaats in de database. Een Nederlandse term is cv-extractie.

retainer fee

Een bedrag dat betaald wordt aan een arbeidsbemiddelaar bij aanvang van de opdracht (ongeacht of er een plaatsing uit volgt).