q

Quality of Hire

Dat aandeel kandidaten van het totaal aantal kandidaten dat boven verwachting presteert ten opzichte van de eerder gemaakte inschatting bij aanname.

r

Recruiter on Demand

Een recruiter on demand is een recruiter die je op afroep of op enkele dagen per week op locatie ondersteunt met je recruitment in huis.

recruitment

Recruitment omschrijft alle activiteiten gericht op het werven, selecteren en aannemen van gekwalificeerde kandidaten voor de huidige en toekomstige invulling van vacatures.

recruitment chatbot

Een technologie gebaseerd op spraaktechnologie en artificial intelligence (AI) die online een menselijk conversatie nabootst tijdens het recruitmentproces.

recruitmentkracht

Het vermogen van organisaties om snel voldoende goede kandidaten aan te werven tegen gangbare kosten.

recruitmentmarketing

Dit gaat over het communiceren naar kandidaten en hun omgeving met als doel nieuwe medewerkers te werven. Dit kan gaan over het positief beïnvloeden van de waardering voor het werkgeversmerk of het contact onderhouden met kandidaten en (ex-)collega’s. Een synoniem dat meer gebruikt wordt is arbeidsmarktcommunicatie (AMC).

recruitmentplan

Een uitgewerkt plan waarin je beschrijft hoe een organisatie haar vacatures gaat invullen. Het recruitmentplan kan op zichzelf staan of een integrale aanpak vormen met het arbeidsmarktcommunicatieplan.

recruitment process outsourcing (RPO) 

Wanneer je in eigen huis recruitment organiseert met behulp van een externe partner, het recruitmentproces wordt dus wel uitbesteed maar vindt op de eigen locatie plaats. Een onofficieel synoniem is insourcen.

recruitmentsysteem

Een digitaal system, meestal in de cloud, waarmee je het sollicitatieproces kunt afhandelen. Het helpt om kandidaten te selecteren, te volgen in het proces en met kandidaten te communiceren. De Engelse term is applicant tracking system (ATS).

referral recruitment

Een manier van werven waarbij je nieuwe medewerkers werft via het informele netwerk van (ex-)collega’s. Een synoniem is viavia-recruitment.

resumé parsing

Wanneer gebruik gemaakt wordt van software om gegevens van kandidaten automatisch in de database te verwerken. De software herkent onderdelen uit het cv en plaatst deze op de juiste plaats in de database. Een Nederlandse term is cv-extractie.

De jargonbuster van HetRecruitingKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken.