de kennisbank voor amc,
sourcing en recruitment

discriminatie? Nee, bedankt!

Geschreven door Chara Kaimaki, Rhoda Kwofie, Nouri Alshehabi en Teun Wagenaar van HetRecruitingKantoor

Als recruiter is het belangrijk om te erkennen dat discriminatie nog steeds een groot probleem is op de arbeidsmarkt. In ons vak is het van groot belang om een diverse groep mensen te benaderen, te interesseren en aan te nemen. Helaas zijn er kandidaten die om verschillende redenen worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele voorkeur of religie.

discriminatie in recruitment is niet ok! Drie redenen:

Discriminatie is niet alleen onethisch. Het kan ernstige gevolgen in het wervingsproces hebben.

  1. Het verkleint de wervingspool, waardoor minder geschikte kandidaten beschikbaar zijn.
  2. Het kan leiden tot een minder diverse en inclusieve werkomgeving, wat zorgt voor problemen op het gebied van innovatie, creativiteit en samenwerking.
  3. Discriminatie doet afbreuk aan je werkgeversimago.

Het vermijden van discriminatie in het wervingsproces is niet alleen correct, maar heeft ook praktische voordelen voor je bedrijf en werknemers. Volgens ons is het de verantwoordelijkheid van recruiters om bewust te zijn van de problemen die zich bij recruitment kunnen voordoen én om actief te streven naar gelijke kansen voor iedereen. Wij moeten zorgen dat onze wervingsprocessen transparant en eerlijk zijn. Dat we kandidaten selecteren op basis van kwalificaties en vaardigheden en niet op basis van persoonlijke kenmerken. Door te werken aan een inclusieve werkomgeving, kunnen we niet alleen ons bedrijf verbeteren, maar ook bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving.

Bij HetRecruitingKantoor hebben we geen plaats voor discriminatie! Wij volgen niet alleen de Recruitercode, die gelijke kansen garandeert voor alle kandidaten, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit of religie, HetRecruitingKantoor organiseert ook regelmatig workshops en trainingen om discriminatie op de werkvloer te bestrijden. 🙌 Zo hadden we vorige maand een geweldige workshop van @KoenRoozen: “We zijn trots op ons inclusieve beleid en moedigen andere bedrijven aan ons voorbeeld te volgen. 💪 Laten we samen werken aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen heeft!” Tijdens de workshop schreven wij als de trainees onze gedachten over discriminatie op.

“De verantwoordelijkheid van recruiters” door Rhoda Kwofie

Het is de wens van eenieder om gelijk te worden behandeld, dus het zou dubbelhartig zijn om dat te verwachten van een ander maar niet terug te willen geven. Recruiters hebben meer verantwoordelijkheid in het tegengaan van (onbewuste) discriminatie, laten we elkaar helpen begrijpen hoe wij discriminatie kunnen voorkomen. Elk persoon verdient een kans op een sollicitatiegesprek en op een baan. Laten wij deze kansen een ander niet ontnemen door de focus te leggen op fysieke eigenschappen, geloof of culturele achtergrond,maar op karakter en inhoudelijke criteria die relevant zijn voor het succesvol uitoefenen van de functie waarop iemand solliciteert. Om discriminatie te voorkomen, zal ik focussen op wat een kandidaat kan betekenen voor een bedrijf, al het andere is niet belangrijk.

 

“Streven naar een eerlijke en inclusieve werkplek” door Teun Wagenaar

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een ernstig probleem, dat de kansen en het welzijn van veel mensen aantast. Het is wettelijk verboden om te discrimineren op grond van kenmerken als geslacht, leeftijd, afkomst, religie of handicap. Er zijn nieuwe juridische kaders om discriminatie aan te pakken, zoals de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet arbeidsmarkt in balans. Discriminatie is onacceptabel, omdat het indruist tegen mijn waarden van gelijkheid, respect en diversiteit. Ook vind ik dat recruiters een extra verantwoordelijkheid hebben in het tegengaan van discriminatie, omdat zij een eerste indruk geven en selectie maken van potentiële werknemers. Zij moeten zich bewust worden van hun (onbewuste) vooroordelen en deze zo veel mogelijk vermijden of corrigeren.

Zelf wil ik ook een bijdrage leveren aan een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt. Door te zorgen dat ik zo min mogelijk vooroordelen in mijn werk laat terugkomen door me te verdiepen in de achtergronden en behoeften van verschillende groepen, door open te staan voor feedback en kritiek, en door me te houden aan de geldende wetten en regels.

 

“Naar een rechtvaardige en inclusieve arbeidsmarkt” door Nouri Alshehabi

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een serieus probleem, dat gelijke kansen en eerlijke behandeling belemmert. Het is belangrijk om bewust te zijn van onze eigen vooroordelen en biases om te zorgen dat deze zo min mogelijk invloed hebben op ons werk. Hieronder zijn een paar acties die uitgevoerd kunnen worden door jou en door heel Nederland om discriminatie te voorkomen:

  • Reflecteer op je eigen achtergrond, opvattingen en percepties die van invloed kunnen zijn op je besluitvorming.
  • Creëer bewustzijn over diversiteit: respecteer alle mensen, niet alleen met een bepaalde achtergrond.
  • Training en educatie: volg trainingen en educatieve programma’s over diversiteit en inclusie. Leer meer over de impact van vooroordelen en discriminatie, en ontwikkel vaardigheden om deze uitdagingen aan te pakken.
  • Actief beleid tegen discriminatie: moedig mensen aan om niet stil te zijn bij het zien en horen van discriminatie. Kom voor elkaar op en geef het door!

 

Meer artikelen en updates ontvangen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

misschien ook interessant om te lezen

informatie

Geplaatst op 4 september 2023
Tags
Delen