persoonlijk contact
met Javanen

vraag klant

Een grote organisatie met ruim 20.000 medewerkers worstelt met het werven in enkele extreem schaarse doelgroepen. Vooral binnen Java worden veel externe specialisten ingehuurd, met hoge inhuurkosten als gevolg. Ondanks het zeer sterke werkgeversmerk (100% naamsbekendheid) en de hoogstaande arbeidsmarktcommunicatie, lukt het onvoldoende om deze kandidaten uit de markt te halen. HRK krijgt de opdracht om een aanpak te bedenken waarmee de organisatie vijftig Nederlandssprekende Java software ontwikkelaars kan werven.

aanpak HRK

Schaarse kandidaten werven vraagt om een lange adem; de beschikbaarheid is laag en de concurrentie hoog. Meestal zijn meerdere relevante contactmomenten nodig om een kandidaat in beweging te krijgen. Ons advies is om met talentpooling actief een persoonlijke relatie met deze schaarse doelgroep op te bouwen. Na een scan van de arbeidsmarkt stellen we samen vast dat de ambitie te hoog is om de doelstelling op korte termijn te realiseren. We komen tot een (nieuwe) doelstelling: 20 Java professionals aannemen in zes maanden tijd.

resultaat

In een tijdsbestek van zes maanden benaderen we 1.000 kandidaten eenmaal en 1.000 kandidaten twee keer. Iets meer dan 35% reageert na het eerste of tweede bericht. Uiteindelijk voeren onze sourcing recruiters een prescreeningsgesprek met 90 kandidaten. We introduceren 83 Java ontwikkelaars, die aan het profiel voldoen en geïnteresseerd zijn, in een gesprek met de opdrachtgever. Deze neemt hiervan 5 Java software developers in dienst. En het belangrijkste: de opdrachtgever beschikt over een solide talent pipeline met 200 relevante kandidaten die interesse tonen. De IT-directie is enthousiast en groot voorstander van het talentpooling project. De recruitmentmanager besluit om – ondanks de coronacrisis – het contract met HetRecruitingKantoor te verlengen om de talentpool verder uit te bouwen en de instroom van nieuwe Java medewerkers redelijk voorspelbaar in beeld te hebben.