g

gamification

Het concept waarbij speltheorie en games ingezet worden om kandidaten digitaal te engagen (te betrekken) bij het sollicitatieproces en de selectie.

gekwalificeerde kandidaten

Kandidaten die voldoen aan zowel de profiel- als functiecriteria en in aanmerking komen voor de functie waarvoor je een vacature hebt.

graduate recruitment

Het totaal aan alle recruitmentactiviteiten gericht op scholieren of studenten die nog niet afgestudeerd zijn. Een veel gebruikt synoniem is campus recruitment.

graduate recruitment

Onconventionele out-of-the-box-tactieken die ingezet worden om kandidaten te werven tegen lage kosten.

h

haalbaarheidsanalyse

Wanneer je binnen een doelgroep één of meerdere vacature(s) uitzet om inzicht te krijgen in de moeilijkheidsgraad van het werven van kandidaten voor deze specifieke vacature(s); je onderzoekt de haalbaarheid.

hiring manager

De lijnmanager die een openstaande vacature heeft en eindverantwoordelijk is voor het selecteren van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de functie. De Nederlandse term is vacaturehouder.

De jargonbuster van HetRecruitingKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken.