a

actieve baanzoeker

Een kandidaat die bewust en gericht op zoek is naar een (nieuwe) baan. Een actieve baanzoeker (of werkzoekende) kenmerkt zich door het gericht bezoeken van onder meer vacaturesites en een intensieve interesse in vacatures en werkgevers.

alumni recruitment

Het onderhouden van contact met ex-collega’s om ze eventueel weer in dienst te kunnen nemen of in te kunnen huren. Een veel gebruikt synoniem is boomerang recruitment.

applicant relationship management (ARM)

Een aanpak van arbeidsmarktcommunicatie waarbij je een band/relatie met de potentiële kandidaat opbouwt en onderhoudt. Dit vormt een belangrijk onderdeel van talent pools. Een veel gebruikt synoniem is employee relationship management.

applicant tracking system (ATS)

Een digitaal system, meestal in de cloud, waarmee je het sollicitatieproces kunt afhandelen. Het helpt om kandidaten te selecteren, te volgen in het proces en met kandidaten te communiceren. Het wordt ook wel recruitmentsysteem genoemd.

arbeidsmarktcommunicatie (AMC)

Dit gaat over het communiceren naar kandidaten en hun omgeving met als doel nieuwe medewerkers te werven. Dit kan gaan over het positief beïnvloeden van de waardering voor het werkgeversmerk of het contact onderhouden met kandidaten en (ex-)collega’s. Een synoniem dat soms gebruikt wordt is recruitmentmarketing.

arbeidsmarktcommunicatieplan

Een uitgewerkt plan waarin je beschrijft hoe je een organisatie(onderdeel) en/of arbeidsmarktdoelgroep(en) gaat beïnvloeden wat betreft kennis, houding en/of gedrag. Het plan kan een jaarplan zijn of een meerjarige strategie bevatten.

b

beweegmotieven

De meest belangrijke motieven die bij een specifieke doelgroep leven om te kiezen voor een organisatie of een baan. In de arbeidsmarktcommunicatie, bijvoorbeeld in vacatures, speel je in op de beweegmotieven van de doelgroep die je wil bereiken.

Binnen recruitment is dit een methode waarbij je met een combinatie van woorden, zoals “recruiter + junior of recruiter + trainee”, waarmee je kandidaten zoekt dit passen bij je vacature.

boomerang recruitment

Het onderhouden van contact met ex-collega’s om ze eventueel weer in dienst te kunnen nemen of in te kunnen huren. Een veel gebruikt synoniem is alumni recruitment.

brain teaser questions

Dit zijn ongebruikelijke abstracte vragen waarbij het antwoord gebaseerd moet zijn op een logische analyse en hypothese. Ze worden gebruik om je vermogen om complexe vraagstukken te bepalen.

De jargonbuster van HetRecruitingKantoor geeft een korte uitleg over termen die recruiters vaak gebruiken.