praktische gegevens

  • de online workshop duurt ongeveer een uur
  • er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen
  • enkele dagen voor de workshop ontvang je een videolink
  • je kunt inloggen vanaf 15.45 uur